За Дедал

Дедал ЕООД е създадена през 1999 год. и извършва следните дейности:
 
- Оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;
- Център за професионално обучение;
- Дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Оценка на недвижими имоти, цели предприятия, гори и интелектуална собственост;
- Официални преводи на документи и други текстове.
 
 “ДЕДАЛ” ЕООД гр. Несебър има УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0292 / 29.09.2014 г., издадено от Началник ДНСК, Министерство на инвестиционното проектиране, на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ, чл.7, ал.1, чл.11, ал.1, вр.чл.8 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и заповед № РД-27-246 / 29.09.2014 г., със срок на валидност на удостоверението до 29.09.2019 г.

Несебър
ж.к. Младост 50, партер
тел/факс: 0554 44008
мобилен: 0888 716363

Бургас
ул. Македония 54, партер
тел/факс: 056 816115
мобилен: 0885 983489

София
ул. Гео Милев 132, офис 20
тел/факс: 02 9715012
мобилен: 0887 639878

 

Смолян
ул. Миньорска 3
етаж 2
мобилен: 0886 085310