Консултантски услуги

Вече 21 години Дедал ЕООД работи успешно в сферата на строителния надзор и оценяване съответствието на инвестиционните проекти. Екипът ни е съставен от високо квалифицирани специалисти, с нужното образование и доказан опит. Имаме завършени над 600 обекта с получено разрешение за ползване на територията на цялата страна. Наши клиенти са инвеститори от различни сектори. Завършените обекти са различна категория - от малки жилищни преустройства до мащабни инфраструктурни проекти. Отговорността, сигурността и добре свършената работа са правило за всички специалисти от екипа на Дедал. 

Нашата дейност обхваща:

- оценяване на съответствието на инвестиционни проекти;
- упражняване на строителен надзор;
- упражняване на функциите на координатор по безопасност и здраве;
- упражняване на инвеститорски контрол;
- извършване на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
- други дейности - предмет на договаряне.

Карта Дедал ЕООД

Несебър
ж.к. Младост 50, партер
тел/факс: 0554 44008
мобилен: 0888 716363

Бургас
ул. Македония 54, партер
тел/факс: 056 816115
мобилен: 0889 321154

София
ул. Гео Милев 132, офис 20
тел/факс: 02 9715012
мобилен: 0887 639878

 

Пловдив
ул. Драгота 3
мобилен: 0888 716363