Професионално обучение

Център за професионално обучение към Дедал ЕООД извършва следните дейности:
 
- Организира и провежда езикови обучения
- Организира и провежда професионално обучение за лица, навършили 16 години;
- Разработва учебно-методически и информационни материали, съобразно предмета на дейност;
- Проучва и анализира потребностите от професионално обучение на работещи в различни професионални области;
- Предоставя материалната си база за провеждане на обучения, семинари, конференции

 

Несебър
ж.к. Младост 50, партер
тел/факс: 0554 44008
мобилен: 0888 716363

Бургас
ул. Македония 54, партер
тел/факс: 056 816115
мобилен: 0889 321154

София
ул. Гео Милев 132, офис 20
тел/факс: 02 9715012
мобилен: 0887 639878

 

Пловдив
ул. Драгота 3
мобилен: 0888 716363