Регистър обекти

Списък на строежите, получили разрешение (удостоверение) за ползване, на които е упражнен строителен надзор от “ДЕДАЛ” ЕООД

№ по ред Разрешение (удостоверение) за ползване Обект Местонахождение
№  и  Дата на издаване Издаден от
 1  220 / 02.06.2000  РДНСК Бургас –  арх.Драганова   “Заведение за бърза закуска”  гр. Несебър, кв.43, п-л ІV-179, ул. Тервел 8а
 2  405 / 26.07.2000  РДНСК Бургас –  арх.Драганова  “Вътрешно преустройство на съществуващ кафе-клуб – І етап”  кв. 93, п-л І, гр. Несебър
 3  428 / 04.08.2000  РДНСК Бургас –  арх.Драганова  “Преустройство на съществуващо помещение в магазин за хранителни стоки”  кв. 93, п-л І, гр. Несебър
 4  484 / 22.08.2000  РДНСК Бургас – арх.Драганова  “Кафе – аперитив”  гр. Несебър, кв.74, п-л ХІІІ-487, ул. Дюни 43
 5  506 / 31.08.2000  РДНСК Бургас – арх.Драганова  “Преустройство на същ. партерен етаж в магазин за хран. стоки”  гр. Несебър, кв. 75, п-л VІ-506
 6  131 / 02.03.2001  РДНСК Бургас – арх.Драганова  “Преустройство на същ. магазин за пром. стоки в магазин за хран.  стоки”  гр. Несебър, кв. 89, п-л І
 7  163 / 13.03.2001  РДНСК Бургас – арх. Драганова  “Преустройство на избено помещение № 5 в магазин за промишлени стоки  гр. Несебър, ж.к. Младост, бл. №11, кв. 92
 8  275 / 30.03.2001  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Преустройство и пристройка към същ. гараж-за магазин за пакетирани хран. стоки, цигари и бутилиран алкохол”  гр. Несебър, кв. 95, п-л ІІІ, ул. Отец Паисий 62
 9  312 / 26.06.2001  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Преустройство на същ. механа в ресторант”  с. Равда, община Несебър, кв. 13,п-л ІХ-230
 10  311 / 26.06.2001  РДНСК – Бургас – арх. Драганова “Кафе – аператив”   гр. Несебър, кв. 60, п-л ХІV - 368
11   308 / 26.06.2001  РДНСК – Бургас – арх. Драганова “Магазин за промишлени стоки – преустройство на същ. гараж в жилищна сграда”   гр. Несебър, кв. 88, п-л І - 523
12   301 / 25.06.2001  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Амбулатория за индивидуална пракитка за пръвична стоматологична помощ”  гр. Несебър, кв. 87, п-л І
 13  291 / 25.06.200  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Ресторант – преустройство на гараж, сутерен стопански постройки”  с. Равда, община Несебър, кв. 26, п-л ІІ-145
 14  313 / 26.06.2001  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Магазин за промишлени стоки” – 2бр  с. Равда, община Несебър, кв. 17, п-л ХІІІ-355
 15 385 / 10.07.2001  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Фризьорски салон – Преустройство на гараж №1 във фризьорски салон”  гр. Несебър, кв. 95, п-л ІІІ-664
16   437 / 27.07.2001  РДНСК – Бургас - арх. Драганова “Механа – пристройка и преустройство на част от жилищна сграда”    с. Равда, община Несебър, кв. 10, п-л ІV-86
17   453 / 01.08.2001  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Козметичен салон – преустройство и пристройка към същ. гараж”  гр. Несебър, кв. 95, п-л ІІІ
18   455 / 01.08.2001  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Магазин за хранителни стоки” с. Свети Влас, община Несебър, кв. 23, п-л 229
19   458 / 01.08.2001  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Магазин за хранителни стоки”  гр. Обзор, община Несебър, кв. 21, п-л ХІV
20  454 / 01.08.2001  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Бира – скара – преустройство на партерен етаж”  гр. Обзор, община Несебър, кв. 21, п-л ХІV
21   488 / 14.08.2001  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Бира – скара – преустройство на първи жилищен етаж”  гр.  Несебър, кв. 77, п-л ІІ-399
22   182 / 25.09.2001  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Семеен хотел с бира – скара и външно електро захранване”  м. “Инцараки”, с. Свети Влас, кв. 39, п-л V-295
23   607 / 22.10.2001  РДНСК – Бургас- арх. Драганова “Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”   гр.Несебър, кв. 44, п-л ІІІ-167
24   366 / 13.12.2001  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Реконструкция водоснабдителни и канализационни мрежи-стар град Несебър: І етап Водоснабдителни и канализационни мрежи по ул.Крайбрежна и ул. Хемус”  УПИ – ул. Крайбрежна и Хемус по плана на стар град Несебър
25   695 / 21.12.2001  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Кафе – аператив “Прага”  гр. Несебър, кв. 77, п-л VІ-77
26   73 / 19.02.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Кафе-бар – преустройство на част от същ. сграда в самостоятелен търговски обект”  гр. Несебър, кв. 93, п-л І-692
27   157 / 07.03.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Изместване на питеен водопровод извън границите на имот п-л №359”  К.К. Слънчев бряг-запад, община Несебър, кв.38, п-л №359 
28   254 / 14.06.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Външно кабелно електрозахранване на имот № 359, к.к. Слънчев бряг-запад /от табло “мерене” в трафопост /ТП/ “Камелия” до главно табло на офис-сградата/  К.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър
29   224 / 04.06.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Снек бар “Хелиус”  КК Слънчев бряг-запад, община Несебър, план №189”А”
30   436 / 27.06.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Външно кабелно електрозахранване на комплекс от снек-барове и магазини за пром. стоки в УПИ-Несебър  п-л ХХХV-общ. и п-л ХХХІV-общ., кв. 55-южен плаж – гр. Несебър
31   334 / 24.07.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Пицария – преустройство на офис в партера на хотел “Диамант”  КК Слънчев бряг-запад, община Несебър, кв.5901, п-л Х
32   108 / 19.03.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Апартамент-преустройство на същ. магазин в партерния етаж на жил. сграда”  гр. Несебър, кв. 104, п-л ІV-694
33   359 / 31.07.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Механа-преустройство и пристройка на съществуващ павилион”  гр. Несебър, поземлен имот №705 на пристанището
34   550 / 15.10.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Банков офис-преустройство на част от първи етаж на хотел “Диамант”  КК Слънчев бряг-запад, община Несебър, кв.5901, п-л Х
35   554 / 16.10.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Обект с обслужващо предназначение –ресторант”  КК Слъчев бряг-изток, община Несебър, кв.18, п-л ІV
36   561 / 23.10.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Представителство на Централна кооперативна банка-І етап: обменно бюро”  КК Слънчев бряг-изток, община Несебър, кв.19, п-л ІХ
37   132 / 18.11.2002  РДНСК – Ямбол- инж. Маров  “Дом за възрастни хора с умствени изостаналост. Външо ел. захранване с кабел 1кv”  с. Маленово, община Стралджа, област Ямбол, кв. 33, п-л ІІ-380
38   482 / 13.09.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова “Реконструкция на ВиК мрежи к.к.Сл.бряг – І етап:Външен питеен и противопожарен водопровод за х. Емона, бар Зл. Ябълка и заведение за общ.  хранене Аризона    КК Слънчев бряг – изток, община Несебър
39   481 / 13.09.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Реконструкция на съществуваща битово-фекална канализация на хотелски комплекс “Средна гора”  КК Слънчев бряг – изток, община Несебър
40   483 / 13.09.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Реконструкция на съществуваща битово-фекална канализация на хотелски комплекси “Беласица” и “Емона  КК Слънчев бряг – изток, община Несебър
41   486 / 20.09.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Реконструкция на водопроводна мрежа-зони 1,2,3 и 4-питейна в к.к. Сл.бряг – изток І етап  КК Слънчев бряг – изток, община Несебър
42   487 / 20.09.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Канализационен клон от хотел “Глобус” до хотел “Сатурн”  КК Слънчев бряг – изток, община Несебър
43   323 / 27.06.2001  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Септична яма за 250-300 жители и външен канал в СУПЗ с. Бата”   с. Бата, община Поморие, п-л № 1
44   647 / 05.12.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Механа-преустройство на същ. едноетажна сграда и пристройка към към нея”  с. Равда, община Несебър, п-л ХХСХ-131, кв. 20
45   645 / 05.12.2002  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Пристройка към същ. жилищна сграда и преустройство на партерен етаж в кафе аперитив”  с. Емона, община Несебър, кв. 15, п-л ІХ-38
46   13 / 10.01.2003  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Павилион за хамбургери-преустройство на част от партерно помещение на жил. сграда”  гр. Поморие, кв. 76, п-л VІІ-988
47   322 / 27.06.2001  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Питеен водопровод-авариен ремонт на същ.водопровод в участъка зад “Сийком”в к.к. Слънчев бряг”  Урегулиран имот, представляващ главен път Бургас-Варна по плана на к.к.Слънчев бряг
48   321 / 27.06.2001

РДНСК– Бургас–арх. Драганова

 “Тласкател към КПС № 7, гр. Несебър”  Урегулиран имот, представляващ улица по плана на гр. Несебър
49   168 / 20.09.2001  ДНСК “Териториална инспекция” – Варна – инж. Д. Желев  “Подмяна питеен водопровод по ул.”Хан Крум” и ул. “Струма” от бензиностанция гр. Несебър до ул.”Отец Паисий” – ІІ етап”  гр. Несебър, бензиностанция – ул. “Хан Крум”
50   669 / 16.12.2002  РДНСК – Бургас – арх. Драганова “Уличен питеен водопровод по ул.”Места” в участъка от ул.”Й.Йовков” до ул.”Драва”-реконструкция   гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица
51   678 / 16.12.2002  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Уличен питеен водопровод по ул.”Ропотамо” в участъка от ул.”Й.Йовков” до ул.”Кокиче”-реконструкция  гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица
52   680 / 16.12.2002  РДНСК – Бургас – арх. Драганова “Уличен питеен водопровод по ул.”Елин Пелин” в участъка от ул.”Гоце Делчев” до ул.”Драва”-реконструкция  гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица
53   684 / 16.12.2002  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Уличен питеен водопровод по ул.”Арда” в участъка от ул.”Гоце Делчев” до ул.”Кокиче”-реконструкция  гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица
54   692 / 19.12.2002  РДНСК – Бургас – арх. Драганова “Уличен питеен водопровод по ул.”Екзарх Антим І” в участъка от ул.”Москва” до ул.”Вапцаров”   гр. Карнобат, УПИ, представляващ улица
55   60 / 31.01.2003  РДНСК – София инж. Младенов “Нов участък от газопроводно отклонение за “Промет” АД”   с. Дебелт, община Средец, област Бургас, п.имот №000276
56   70 / 19.02.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Магазин за промишлени стоки”-преустройство на гаражи в същ. жил. сграда  гр. Обзор, община Несебър, кв. 28, п-л ХІІІ-155
57   102 / 06.03.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Кабелно електрозахранване ниско напрежение” – с.Свети Влас  с.Свети Влас, община Несебър, кв. 9, УПИ Х-6025
58   89 / 28.02.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова “Външни водопроводни и канализационни връзки” с.Свети Влас  с.Свети Влас, община Несебър, кв. 9, п-л Х-6025
59   86 / 28.02.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Жилищна сграда,  външно ВиК захранване и външно кабелно ел. захранване”  с.Равда, община Несебър, кв. 47, п-л ІV-554
60   137 / 24.03.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Реконструкция на хотел “Славянски”   К.к. Слънчев бряг, община Несебър, кв. 6, п-л ІV
61   170 / 14.04.2003г.  ДНСК – София инж. Симидчиев  “Хотелски комплекс” Калина”  К.к. Слънчев бряг-изток, кв. 28,  УПИ-І
62   200 / 22.04.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Жилищна сграда № 1” в.з. “Зора”  в.з. “Зора”, община Несебър, кв. 11, п-л ІV-2
63   166 / 14.04.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Подмяна на водопровод по ул. “Солна” – гр. Поморие  УПИ представляващ улици по плана на гр. Поморие
64   170 / 16.04.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Подмяна на битово-фекална канализация по ул. “Пазарна” и ул. “Търговска” - Поморие  УПИ представляващ улици по плана на гр. Поморие
65   168 / 11.04.2003г.  ДНСК – София инж. Симидчиев  “Хотелски комплекс “Странджа” – реконструкция и разширение, открит плувен басейн и бар към него, бистро, кафене, лекарски кабинет-вътр.болести, фриз.салон и обменно бюро”  УПИ І, кв. 10, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
66   215 / 10.05.2003г.  ДНСК – София инж. Симидчиев  “Хотелски комплекс “Авлига”  УПИ ІV, кв. 15, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
67   255 / 19.05.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Семеен пансионат с кафе – бар и открит басейн с обем до 100м3 в ограден имот”  п-л ХІХ-583, кв.18, к.к.Слънчев бряг – запад, община Несебър
68   251 / 19.05.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Семеен хотел и механа – преустройство и надстройка на жил. Сграда източен близнак и същ. гараж”  п-л VІ-506, кв.75, гр. Несебър
69   269 / 03.06.2003г.  ДНСК – София инж. Симидчиев  “Външен водопровод за с. Крумово градище в участъка от напорен водоем до водопроводната мрежа на селото”   Землището на гр. Карнобат, землището на с. Крумово градище
70   283 / 09.06.2003г.  ДНСК – София инж. Симидчиев  Хотелски комплекс “Котва”-реконструкция, разширение и преустройство на съществуващи хотели “Ведрина” и “Котва”  УПИ ІІІ, кв. 60, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
71   282 / 09.06.2003г.  ДНСК – София инж. Симидчиев  “Хотелски комплекс “Бор”  УПИ ІІ, кв. 29, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
72   328 / 16.06.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Подмяна на битово-фекална канализация и водопровод по ул. “Васил Левски” – гр. Поморие  УПИ, представляващ улица по плана на гр. Поморие
73   376 / 01.07.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Питейно водоснабдяване на група парцели във в.з. “Боровете”  УПИ-улици по плана на в.з. “Боровете”, землище с.Банево, община Бургас
74   385 / 03.07.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Кухненски блок към съществуващ обект-бърза закуска”  п-л ХVІ, кв.55, гр. Несебър
75   182 / 21.04.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Складово помещение и санитарен възел – едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда”  п-л ІV-359, кв. 60, гр. Несебър
76   407 / 10.07.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Бирария – преустройство на партерен етаж от същ. жилищна сграда”  п-л ІV-359, кв.60, гр. Несебър 
77   404 / 10.07.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Канализационен клон от ресторант “Сирена” до ресторант “Амфибия” в к.к. Слънчев бряг-І етап  УПИ – улици по плана на к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
78   280 / 14.07.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова “Магазин за промишлени стоки”   УПИ ХVІ-526, кв.70, гр. Несебър
79   419 / 25.07.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Фризьорски салон-преустройство на част от базар “Палма”-промишлени стоки”  УПИ, кв. “Адата”, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър
80   505 / 24.07.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Кафе-аператив – пристройка към жилищна сграда и преустройство на партерен етаж”  п-л ІХ-9577, кв.64, гр. Несебър
81   480 / 24.07.2003г  РДНСК – Бургас – арх. Драганова “Жилищна сграда”   п-л ХІІІ-15, кв. 21, гр. Несебър
82   472 / 24.07.2003г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Подмяна на водопроводна мрежа по ул. “Възраждане” и ул. “Морска”, с. Черноморец  УПИ – улици по плана на с. Черноморец, община Созопол
83   463 / 18.08.2003г.  ДНСК – София – инж. Симидчиев “Дамба къмпинг “Европа” – брегоукрепителни мероприятия”   имот № 0454, м. “Лахана”, гр. Поморие
84   470 / 18.07.2003г.  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Реконструкция на съществуващ питеен водопровод, площад “Свобода”, гр. Обзор   УПИ-площад и улици по плана на гр. Обзор
85   443 / 18.09.2003г.  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Магазин за хранителни стоки-преустройство на кафе-аперитив”  УПИ V-173, кв. 44, гр. Несебър
86   485 / 02.10.2003г.  ДНСК – София – инж. Симидчиев  “Подмяна на част от външен водопровод, захранващ помпена станция “Изгрев нова”  Землището на гр. Царево,м.”Стойчев егрек”, община Царево, област Бургас
87   523 / 02.10.2003г.  РДНСК – Бургас - инж. П. Илиев  “Преустройство на част от хотел “Нимфа-Русалка” и пристройка към него”  УПИ VІ, кв.54, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
88   520 / 02.10.2003г.  РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев  “Реконструкция на уличен водопровод по ул. “Места”, в участъка от ул. “Хан Крум” до ул. “Изгрев”, гр. Несебър  УПИ – улици по плана на гр. Несебър
89   522 / 02.10.2003г.  РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев  “Водоснабдяване на кв. “Славейков” от ОК.522 до ОК.625 и от ОК.521 до ОК. 523, гр. Карнобат  УПИ – улици по плана на гр. Карнобат
90   621 / 02.10.2003г  РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев  “Подмяна на уличен водопровод по ул. “Бузлуджа”, гр. Царево”  УПИ – улица по плана на гр. Царево
91   3 / 14.10.2003 г. Гл. Архитект община Поморие   “Интернет клуб и ЗОХ – снек бар – преустройство на ресторантски комплекс на приземен и партерен етаж от същ. сграда”  УПИ І-962, кв. 69, гр. Поморие
92   527 / 08.10.2003г.  РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев  “Подмяна на уличен водопровод по ул. “Добромир” в участъка от ул. “Месамбрия” до ул. “Иван АсенІІ” гр. Несебър  УПИ – улица по планана гр. Несебър
93   528 / 08.10.2003г.  РДНСК – Бургас – инж. П. Илиев  “Подмяна уличен водопровод по ул. “Аврора” в участъка от ул. “Хан Крум” до ул. “Нептун” гр. Несебър  УПИ – улица па плана на гр.Несебър
94   555 / 29.10.2003г.  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Реконструкция канализационни колектори към КПС 1-колектори 1,2,3 в к.к. Слъчев бряг-изток  К.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
95   557 / 29.10.2003г.  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Реконструкция на ВиК мрежи – ІІетап – питеен и промишлен водопровод и водомерни шахти зони 1,2,3 и 4 к.к. Слънчев бряг  К.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
96   17 / 07.11.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Едноетажна сграда от стоманобетонова конструкция представляваща заведение за обществено хранене – бистро “Каролина”  УПИ І, кв. 58, к.к. Слънчев бряг, община Несебър
97   560 / 30.10.2003г.  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Подмяна на водопровод по ул. “Митрополитска”в участъка от ул. “Месембрия” до ул. “Хемус” – гр. Несебър  ул. Митрополитска по плана на гр. Несебър
98   23 / 24.11.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Семеен хотел с ресторант”, “Външно ВиК захранване” и “Временно външно кабелно ел. захранване НН”  УПИ ІІ-4004, кв. 45, с. Свети Влас, община Несебър
99   26 / 26.11.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Кафе еспресо”  УПИ VІ-239, кв. 37, с. Оризаре, община Несебър
100   28 / 26.11.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Надстройка над съществуващ ресторант”  УПИ ІV, кв. 18, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
101   35 / 02.12.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Тераси към югоизточна фасада на съществуваща жилищна сграда”  УПИ ІІ-399, кв. 77, гр. Несебър
102   598 / 10.12.2003г.  РДНСК – Бургас- арх. Драганова  “Хотелски комплекс “Делта”  УПИ ІІ, кв. 55, к.к. Слънчев бряг, община Несебър
103   595 / 09.12.2003г.  РДНСК – Бургас - арх. Драганова  “Водопровод – ПЕВП – подмяна на захранващи водопроводи към бл.70 и бл.71в к-с “Меден рудник”, гр. Бургас  гр. Бургас
104   673 / 30.12.2003г.  ДНСК – София – инж. Симидчиев  “Подмяна на питеен водопровод от пречиствателна станция “Ясна поляна” до язовир “Ясна поляна”  Землището на с. Ясна поляна, община Приморско
105   674 / 30.12.2003г.  ДНСК – София – инж. Симидчиев  “Реконструкция ВиК мрежи по ул. “Месембрия”, гр. Несебър  ул. “Месембрия”, гр. Несебър
106   5 / 20.10.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Комплекс за обществено обслужване”  УПИ VІІІ, кв. 18, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
107   4 / 20.10.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Комплекс за обществено обслужване”  УПИ VІІ, кв. 18, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
108   3 / 20.10.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. община Несебър – арх. Димов  “Комплекс за обществено обслужване”  УПИ ІХ, кв. 18, к.к. Слънчев бряг – изток, община Несебър
109   541 / 20.10.2003г.  РДНСК -Бургас - арх.Драганова  “Външни ел. мрежи за УПИ VІІ, VІІІ и ІХ, квартал 18, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър  к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
110   537 / 20.10.2003г.  РДНСК -Бургас - арх.Драганова  “Реконструкция телефонни кабели за УПИ VІІ, VІІІ и ІХ, кв. 18, к.кк Слънчев бряг, община Несебър  к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
111   37 / 11.12.2003г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Преустройство на механа в магазин за хранителни стоки”  УПИ ІІІ-108, кв. 41, гр. Несебър
112   7 / 20.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Лоби бар в хотел “Бор”  УПИ ІІ, кв. 29, к.к. Слънчев бряг, община Несебър
113   9 / 22.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Атракционен воден парк – хотелски комплекс “Котва”  УПИ ІІІ, кв. 60, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
114   617 / 23.12.2003г.  РДНСК -Бургас - арх.Драганова  “Хотелски комплекс “Диамант”-преустройство, надстройка и открит плувен басейн към хотел “Диамант”  п-л Х, кв. 5901, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър
115   4 / 16.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Преустройство на вилна сграда в пансион с механа”  УПИ VІІІ, кв. 3, в.з. Зора, община Несебър
116   5 / 16.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Преустройство на вилна сграда в пансион с администрация и дневен бар”  УПИ ІХ, кв. 3, в.з. Зора, община Несебър
117   11 / 30.01.2004г.  РДНСК -Бургас - арх.Драганова  “Реконструкция канализациоони колектори в к.к. Слънчев бряг; подобект “Канализационни колектори към канална помпена станция /КПС/ 5А  К.к. Слънчев бряг, община Несебър
118   1 / 05.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Магазин за хранителни стоки”  УПИ VІІ-541, кв. 72, гр. Несебър, община Несебър
119   32 / 19.02.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Жилищни сгради за сезонно ползване и сградни отклонения към тях – ВиК и ел.захранване”  УПИ ІХ-6024, кв. 9, с. Свети Влас-юг, община Несебър
120   82  / 10.06.2004г.  РДНСК -Бургас - арх.Драганова  “Реконструкция, пристройки и надстройки на съществуващи хотелски тела на хотелски комплекс “Зорница”, ресторант, дневен бар, 2бр. офиси, обменно бюро, фитнес зала, сауна, конферентна зала, фриз. Салан, паркинг  УПИ ІІІ, кв. 21, к.к. Слънчев бряг-изток
121   28 / 17.02.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. – община Поморие – арх. Добрев  “Жилищна сграда с магазин за пакетирани хранителни стоки”  УПИ ХІІ-138, кв. 15, с. Страцин, община Поморие
122   15 / 28.01.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Жилищна сграда № 2” и “Външно кабелно ел. захранване”  В.з. “Зора”, кв.11, п-л ІV-2, община Несебър
123    55 / 25.03.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Семеен хотел със снек-бар”  гр. Несебър, местност“Кокалу” кв.8, п-л І-8
124   61 / 05.04.2004г.  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Преустройство на съществуващ магазин във фризьорски салон”  Местност“Адата”, к.к. Сл. Бряг-запад, п-л № 267
125   58 / 29.03.2004г.  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Преустройство на съществуващ магазин в павилион за странджанки и кафе”  Местност“Адата”, к.к. Сл. Бряг-запад, п-л № 267
126   102 / 15.05.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”  УПИ ХІХ-180, кв. 24, с. Св. Влас, община Несебър
127   75 / 26.04.2004г.  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов “Преустройство на сутерен на жилищна сграда в ресторант”   УПИ VІІІ-406, кв. 77, гр. Несебър
128   31 / 17.03.2004г.  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Поморие – арх. Добрев  “Кафе еспресо с продажба на пакетирани хранителни стоки”  УПИ ІV-113, кв. 11а, с. Ахелой, община Поморие
129   183 / 25.06.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Заведение за бързо хранене “Малибу””  УПИ ІІІ, кв. 46, к.к. Сл. Бряг-изток
130   194 / 02.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Външно ВиК захранване”  УПИ VІ-187, 174, 175, кв. 6001, к.к. Сл. Бряг-запад, община Несебър
131   193 / 02.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Външно телефонно захранване”  УПИ VІ-187, 174, 175, кв. 6001, к.к. Сл. Бряг-запад, община Несебър
132   203 / 07.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Магазин за хранителни стоки”  УПИ Х-101, кв. 8, с. Оризаре, община Несебър
133   251 / 30.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Външно ВиК захранване”  УПИ VІ-7003, кв. 13, с. Св. Влас, община Несебър
134   252 / 30.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Семеен хотел /пансионат/ с бърза закуска”  УПИ VІ-7003, кв. 13, с. Св. Влас, община Несебър
135   255 / 02.08.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов “Преустройство на част от съществуваща сграда в склад за хранителни стоки”   УПИ І-550, 692, кв. 93, гр. Несебър, община Несебър
136   127 / 23.07.2004г.  РДНСК – Бургас – арх. Драганова  “Хотелски комплекс “Орион” /”Сън палас”/, блок А1 и блок А2”, “Открит плувен басейн”, “Сградно ел. захранване”  УПИ VІ, кв. 19, к.к. Сл. бряг-изток, община Несебър
137   172 / 23.06.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. Димов  “Външно кабелно ел. захранване” УПИ Х, кв. 27, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър 
138   148 / 09.06.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Външно ВиК захранване-сградно отклонение”   УПИ V-784, кв. 56,гр. Несебър, община Несебър
139   79 / 22.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.  Гл. арх. – община Поморие – арх. Рашков  “Кафе-аператив с 35 места и семеен хотел” /вътрешно преустройство/  УПИ VІІ-372, кв. 24, гр. Поморие
140   237 / 22.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Ваканционно селище – групи А,Б и В с администрация, ресторант и обслужваща сграда, открит басейн и бар към него, сградни отклонения-електро и телефонизация”  УПИ V- 84,85, кв. 7503, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър
141   235 / 21.07.2004г. Уние за въвеждане в експлоатац.  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Сграда с бистро, магазин за нехранителни стоки, фризьорски салон и апартамент”  УПИ ІІ, кв. 21, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
142   234 / 21.07.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Открит плувен басейн към хотел “Венера”  УПИ І, кв. 21, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
143   275 / 13.08.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Автогара”  Източно от УПИ ІІ-общ., кв. 4301
144   214 / 23.12.2004г. Разрешение за ползване  РДНСК – Бургас – инж. С. Такворян  “Първи етап от офис-сграда с търговска част /ресторант, аптека за лекарствени продукти, амбулатория за инд. Практика за първична стоматологична помощ, лоби бар, магазин за хран. И пром. стоки/ - първи етаж”,   УПИ Х, кв. 27, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
145   26 / 11.02.2004 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  “Преустроство по време на строителство на книжарница в заведение за хранене-чайна и на магазин за пром. стоки в лекарски кабинет в изграждаща се офис-сграда”  
146   56 / 20.05.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Поморие – арх. Добрев  “Преустройство на масивна триетажна жилищна сграда със ЗОХ в семеен хотел”  УПИ І-1286, кв. 92, гр. Поморие
147   13.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Открит басейн с воден бар”  УПИ ІІІ, кв. 21, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
148   08.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатац.  Гл. арх. – община Несебър – арх. Димов  “Семеен хотел с бистро”  УПИ Х, кв. 23, ж.к. Черно море, гр. Несебър, община Несебър
149   366 / 15.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Н-к отдел “СК, ВЕ, НС” – община Бургас  “Магазин за хранителни стоки” /пристройка и преустройство на магазин за пакетирани захарни изделия и кафе/   УПИ ХХІІ-5722, кв. 30, гр. Бургас
150   333 / 13.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Преустройство, пристройка и надстройка на хотел “Иглика” и открит басейн към него”  УПИ ІІ, кв. 38, к.к. Слънчев бряг-изток
151   366/ 03.11.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Преустройство на заведение за обществено хранене от “скара бира” в “снек – бар”  УПИ ХVІІІ-528, кв. 70, гр. Несебър
152   151 / 17.09.2004г. РДНСК – Бургас Инж. М. Ненчев   “Външен водопровод и битово-фекална канализация към съществуващи жилищни сгради в кв. 6401 – реконструкция на съществуващи мрежи”  К.к. Слънчев бряг-зона запад, община Несебър
153   375 / 16.11.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Пристройка и надстройка на жилищна сграда – източен калкан – южна част и преустройство на партерно помещение в кафе-бар”  УПИ V-650, кв. 66, гр. Несебър
154   327 / 08.09.2004г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда в хотел с бистро и дневен бар”  УПИ ХVІІІ-371, кв. 60, гр. Несебър
155   1 / 04.01.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Преустройство на част от фоайе в кафе – бар”  УПИ VІІІ, кв. 18, к.к. Слънчев бряг-изток
156   5 / 27.01.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Пристройка към съществуващ гараж и преустройство на същия в магазин за промишлени стоки”  УПИ І-общ, кв. 92, гр. Несебър
157   ДК-06-55 29.03.2005г.  РДНСК – Бургас арх. Д. Георгиев  “Хотелски комплекс “Делта бийч”-преустройство, реконструкция, модернизация и възстановяване”  УПИ ІІ, кв. 55, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
158   53/ 09.05.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Механа-складово помещение /допълващо застрояване/”  УПИ ІІІ-212, кв. 9, с.о. Чолакова чешма, с. Кошарица, община Несебър
159   52/ 09.05.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Механа и масивна ограда”  УПИ ІІІ-212, кв. 9, с.о. Чолакова чешма, с. Кошарица, община Несебър
160   73/ 31.05.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Семеен хотел с бирария /западен калкан/”  “Семеен хотел с бирария /западен калкан/”
161   ДК-06-95/ 30.05.2005г.  РДНСК - Бургас-арх. Георгиев  “Канализация по ул. “Иван Вазов” гр. Средец – Іетап- клон 128, от РШ12 до РШ9, клон 120, от РШ9 до РШ6 и10м. от РШ6 към РШ5”  ул. “Иван Вазов” гр. Средец
162   ДК-06-96/ 30.05.2005г.  РДНСК - Бургас-арх. Георгиев  “Канализация по ул. “Братя Миладинови” гр. Средец”  ул. “Братя Миладинови” гр. Средец
163   СТ-12-253/ 10.06.2005г.  ДНСК - София инж. Наумова  “Битово-фекална канализация с. Кошарица-канализационен колектор от с. Кошарица до в.з. Чолакова чешма-втори етап /дължина на колектора-1,3км/  Община Несебър, област Бургас
164   СТ-12-254/ 10.06.2005г.  ДНСК-София инж. Наумова  “Битово-фекална канализация с. Кошарица-канализационен колектор от в.з. Чолакова чешма до КПС 5А в к.к. Слънчев бряг /дължина на колектора-4 км/  Община Несебър, област Бургас
165   105/ 20.06.2005г.  Община Несебър-арх. Димов “Семеен хотел с кухня-бистро и дневен бар”   УПИ ІV-70, кв. 6, с. Равда, община Несеъбр
166   134 / 29.06.2005г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. арх. на община Несебър – арх. В. Димов  “Хотелски комплекс “Смолян”   УПИ ІХ-367, кв. 3801, к.к. Слънчев бряг, община Несебър
167   ДК-06-143 / 15.07.2005г.  РДНСК-Бургас арх. Георгиев  “Канализационни колектори-№ 86 по ул. “Илия Бояджиев”, № 65 по ул. “Петко Напетов” и № 64 по ул. “Черногорово” по плана на гр. Малко Търново-І етап/L на КК – 0,348км  ул. “Илия Бояджиев”, ул. “Петко Напетов” и ул. “Черногорово”, гр. Малко Търново
168   185/ 04.08.2005г.   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на община Несебър – арх. В. Димов  “Ваканционно селище за сезонно обитаване, басейн и кафе-бар” – РЗП 3218 кв.м.  УПИ І-538, кв. 1301, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър
169   ДК-06-144 / 15.07.2005г.  РДНСК-Бургас арх. Георгиев  “Канализационни колектори № 89 и № 89а по ул. “Илия Бояджиев” по плана на гр. Малко Търново – ІІ етап/L на КК – 0,271км  ул. “Илия Бояджиев”, гр. Малко Търново
170   ДК-06-146 / 18.07.2005г.  РДНСК-Бургас арх. Георгиев  “Аптека за готови лекарствени продукти с изключение на екстемпорални лекарствени форми”-преустройство на магазин от първи етаж на жил. сграда – 32 м2  УПИ ІІІ-288, кв. 55, гр. Несебър
171   ДК-06-150 / 18.07.2005г.  РДНСК-Бургас арх. Георгиев  “Нов надземен участък на газопровод от ГРС до “СТАН 300”-ІІ етап: Газопровод от място на врязване /на моста на р. Средецка/ до съществуваща естакада /пред сградата на Автотранспорта/ в “Промет” АД – L на трасето 575м  ПИ 000276, землище с. Дебелт, община Средец
172   ДК-06-149 / 18.07.2005г.  РДНСК-Бургас арх. Георгиев  “Комплекс от газстанция и модулна бензиностанция, състоящ се от резервоар за бензин 20м3, един бр. модулна колонка за горива, резервоар за газ пропан бутан 10м3, една газколонка, обслужваща сграда, метална козирка и пътни знаци, ВиК и ел. отклонения”  УПИ І-203, кв. 1 по плана на Промишлена зона “Север” гр. Бургас
173   ДК-06-166 / 28.07.2005г.  РДНСК-Бургас арх. Д. Георгиев  “Външни ВиК връзки за урегулирани поземлени имоти УПИ VІІІ-6057, ІІ-6056 и УПИ VІІ-6023 в кв. 9, УПИ VІ-6008 и УПИ V-6008 в кв. 8 и УПИ VІ-6038 в кв. 7, с. Свети Влас-юг” /дължина на водопровода 0,372 км/  кв. 7, 8 и 9, с. Свети Влас – юг, община Несебър
174   ДК-06-189 / 23.08.2005г.  Началник сектор СК в РДНСК-Бургас инж. В. Радева  “Форум апарт – сгради 1 и 2”  УПИ ІV, кв. 58, к.к. Слънчев бряг, община Несебър
175 

074/ 15.09.2005

У-ние за въвеждане в експлоатация

 Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков  “Преустройство на съществуващи сгради към детска градина в кухненски блок”  УПИ І, кв. 5, с. Дъбник, община Поморие
176   ДК-06-220 / 07.10.2005  РДНСК – арх. Д. Георгиев  “Уличен водопровод и канализация в кв. 7501, УПИ І-62 и кв. 7504, УПИ ІV-89 и УПИ V-89, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър”  кв. 7501, УПИ І-62 и кв. 7504, УПИ ІV-89 и УПИ V-89, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър
177   259 / 10.10.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър – арх. В. Димов  “Жилищна сграда”  УПИ VІІ-7008, кв. 15, с. Свети Влас-юг, община Несебър
178   241 / 28.09.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър – арх. В. Димов  “Ваканционно селище “САН СИТИ” със смесен магазин за търговия с няколко групи храни, плувен басейн с бар, ограда и подпорни стени”  УПИ Х-520, кв. 2002, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър
179   ДК-06-225 / 25.10.2005  РДНСК – арх. Д. Георгиев  “Външна битово-фекална канализация за УПИ Х, кв. 5901, УПИ ХІІІ-177, кв. 6001, УПИ ІІ, кв. 50” /Пристройка на хотел “Диамант”  УПИ Х, кв. 5901, УПИ ХІІІ-177, кв. 6001, УПИ ІІ, кв. 50, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър
180   274 / 28.10.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър – арх. В. Димов  “Жилищна сграда “Самър дриймс” – блок 1 с фриз. салон, 2бр. магазини и блок 2 с кафе-бар, ресторант и 5бр. магазини”  УПИ ІІІ-404, кв. 3704, к.к. Слънчев бряг-запад
181   266 / 13.10.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър – арх. В. Димов “Жилищна сграда “БРИЗ” с лоби-бар” УПИ ІІ-503, кв. 2101, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър 
182   ДК-06-249 / 09.12.2005г.  РДНСК – инж. В. Радева  “Уличен водопровод и канализация за УПИ ІV-7008, УПИ VІІ-7008, УПИ VІІІ-7008, кв. 15 по плана на с. Свети Влас-юг, община Несебър”  УПИ ІV-7008, УПИ VІІ-7008, УПИ VІІІ-7008, кв. 15 по плана на с. Свети Влас-юг, община Несебър
183   01 / 05.01.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков  “Бетонов възел без инсталация за работа при отрицателни температури, външни ел. и водопроводно захранване”  ПИ № 13532, м. Хонят, землище гр. Поморие
184   292 / 25.11.2005   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Сграда “Аквамарин” с фризьорски салон и кафене”  УПИ І, кв. 58, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
185   ДК-06-267/ 30.12.2005 Разрешение за ползване  Началник на РДНСК – Бургас  “Административна сграда за комплексно и здравно обслужване на населението”  с. Гильовци, УПИ І-205, кв. 23
186   ДК-06-26/ 13.02.2006 Разрешение за ползване  Началник на РДНСК - Бургас  “Изграждане на канализационни профили в гр. Малко Търново Подобект: Изграждане канализационни профили    по ул.”Иван Вазов”- профил 72 и 78, по ул.”Патриарх Ефтимий “ профил 80 и  по ул. “Безименна “ профил 75  гр. Малко Търново
187   ДК-06-32/ 23.02.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Водопроводна и канализационна мрежи І-ви етап – кв. 11, 13, 14, 16 – 27, ж.к. “Черно море “ гр. Несебър”

Подобект: “Водопроводна и канализационна мрежи кв. 21, 22, 23, 24, 25, 26, и 27, ж.к. “Черно море “ гр. Несебър”

 кв. 21, 22, 23, 24, 25, 26, и 27, ж.к. “Черно море “ гр. Несебър
188   ДК-06-38 / 01.03.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  Хотелски комплекс “Диамант” – “Пететажно хотелско тяло със сутерен и мансарден етаж – пристройка”  УПИ Х, кв. 5901, к.к. Слънчев бряг - запад
189   127 / 12.05.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Семеен хотел със заведение за обществено хранене, дневен бар и сауна”  УПИ ІІ-7000, кв. 12, гр. Свети Влас – юг, Община Несебър
190  155 / 05.06.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Външно електрозахранване – 0,4 кV”  УПИ ІІ, кв. 5001, к.к. Слънчев бряг - запад, Община Несебър
191   ДК-06-77 / 25.04.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Водопроводна и канализационна мрежи І-ви етап – кв. 11, 13, 14, 16 – 27   кв. 11, 13, 14, 16 – 27, ж.к. “Черно море” гр. Несебър
192   ДК-06-80 / 03.05.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Водопроводна и канализационна мрежи за кв. 1, 2, и 7   кв.1, 2, и 7, гр. Свети Влас – Юг, Община Несебър
193   ДК-06-97 / 31.05.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  Хотел  “Роял Централ”  УПИ Х, кв. 27, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
194   ДК-06-105 / 31.05.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Външно телефонно захранване” на хотелски комплекс “Маджестик”  УПИ І, кв. 1, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
195   123 / 05.05.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Жилищна сграда с магазини”  УПИ V-584, кв. 1203, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър
196   ДК-06-181 / 02.08.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Аптека за лекарствени продукти с изключение на екстемпорални лекарствени форми и два офиса”  УПИ І-общ., кв. 76, ул. “Хан Крум” № 27, гр. Несебър
197   ДК-06-138 / 03.07.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Изместване на телефонни кабели и външно телефонно захранване”  УПИ І-684, кв. 12, к.з. “Делфин”, Община Несебър
198   ДК-06-118 / 19.06.2006 Разрешение за ползване РДНСК – инж. М. Ненчев   “Хотел “Акация” бл. А и бл. Б – триетажно хотелско тяло с терасовиден етаж  УПИ ІІ, кв. 26, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
199   ДК-06-125 / 19.06.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Изграждане на свързаност между съществуваща обществена телефонна мрежа на “БТК” ЕАД от РШ №1221, находяща се пред сервиз “Москвич” до съществуваща шахта срещу обекта и вътрешна телефонна мрежа на автосервиз”  УПИ ІІІ – 6, 8, 25, 26, масив 80, гр. Бургас
200   ДК-06-34 / 01.03.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Бетонна комплектна трансформаторна подстанция /БКТП/ - 20/0,4 кV 1х 630 кVА с КРУ, външно кабелно ел. Захранване 20 кV”  ПИ № 082004, м. “Чатал тепе”, с. Равда, Община Несебър
 201  ДК-06-217 / 21.09.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Гравитачна битово-фекална канализационна мрежа – клонове №1 до №8 включително” етап от строеж: “Външно и вътрешно улична битово-фекална мрежа с. Кошарица”  с. Кошарица, Община Несебър
 202  ДК-06-232 / 05.10.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев “Хотелски комплекс “Орион” – вътрешно преустройство на блок А1 и блок А2 и пристрояване на нови хотелски блокове В1 и В2-І-ви етап: хотелска част, лоби бар, фитнес зала, закрит басейн. Сградни Ел. и ВиК връзки”   УПИ VІ, кв. 19, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
203  326 / 17.10.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация   Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Външно електрозахранване /хотел “Явор/”  УПИ ІІ, кв. 26, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
204   327 / 17.10.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Хотел “Явор” с лоби- бар и ресторант”  УПИ ІІ, кв. 26, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
205   328 / 17.10.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Басейн към хотел “Явор”  УПИ ІІ, кв. 26, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
206   352 / 13.11.2006   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Комплекс “Орион” – Жилищна сграда с единадесет броя магазини за промишлени стоки и детска занималня”  УПИ VІ, кв. 19, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
207   ДК-06-319 / 19.12.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Канализация по ул. “Тракия” от о.т. 406 до о.т. 454, по ул. “Перущица” от о.т. 405 до о.т. 408 и по ул. “Тракия” от о.т. 415 до същ. РШ по плана на гр. Средец”

І етап: “Канализация по ул. “Тракия” от о.т. 406 до о.т. 412 и по ул. “Перущица” от о.т. 405 до о.т. 406 по плана на гр. Средец”

 ул. “Тракия” и ул. “Перущица”, гр. Средец
208   ДК-06-320 / 19.12.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Канализация за дъждовни и битови отпадни води по ул. “Александър Стамболийски”, в участъка от ул. “Любен Каравелов” до ул. “Г. С. Раковски” по плана на гр. Средец”

І етап: “Канализация за дъждовни и битови отпадни води по ул. “Александър Стамболийски” в участъка от ул. “Любен Каравелов” до ул. “Максим Горки” – клон 2, по плана на гр. Средец”

ул. “Александър Стамболийски” гр. Средец
209   ДК-06-142 / 06.07.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Външно водопроводно захранване и площадкови ВиК мрежи” за “Автосервиз с административен корпус, шоурум и складова база”  УПИ ІІІ6, 8, 25, 26, масив 80, гр. Бургас
210   ДК-06-146 / 06.07.2006 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Автосервиз с административен корпус, шоурум и складова база”  УПИ ІІІ6, 8, 25, 26, масив 80, гр. Бургас
211   ДК-06-124 / 28.06.2007 г. Разрешение за ползване  Началник на РДНСК - Бургас  “ Аптека за лекарствени продукти с изключение на екстемпориални  лекаствени форми ”   УПИ І, кв. 22, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
212   ДК-06-39/ 22.02.2007 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев “Външно кабелно захранване на сграда “Читалище”  УПИ V-общ., кв. 41, с. Оризаре, Община Несебър
213   75 / 21.04.2007   У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “Хотел “ТИЯ МАРИЯ” с лоби-бар, ресторант и открит басейн  УПИ Х-360, кв. 3801, к.к. Слънчев бряг-запад”, Община Несебър
214   81 / 28.12.2006 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков  „Разширение и реконструкция столова и кухня на СУПЗ, с. Бата”  УПИ пл. № 1, с. Бата, Община Поморие, Област Бургаска
215   СТ-12-254/ 20.03.2007 Разрешение за ползване  ДНСК – зам. Началник ДНСК гр. София   „ПСОВ НЕСЕБЪР-СЛЪНЧЕВ БРЯГ-РАВДА” - Разширение, реконструкция и модернизация – първи етап  имоти № 000155, № 006108, землище на с. Ахелой
216   СТ-12-588 / 24.08.2006 Разрешение за ползване  ДНСК – зам.началник Стефан Черноколев  Хотелски комплекс  “ Маджестик “ – хотелска част, външни кабелни ел. захранвания, газово стопанство  УПИ І, кв.1 к.к Слънчев бряг-изток, община Несебър
217   СТ-12-662 / 24.07.07 г. Разрешение за ползване  Замесник началник на ДНСК - София  “ Хотелски комлекс“Маджестик”- Блок “ Д “, Блок “ E “, два бр. открити басейни с помпено филтарни и санитарно- битови помещения и отктит бар към тях и детски басейн  УПИ І, кв. 1, к.к. Слънчев бряг- изток, община Несебър 
218   СТ-12-708 / 07.08.07 г. Разрешение за ползване  Замесник началник на ДНСК - София  “ Хотел Мариета с външни ВиК връзки “  Гр. Несебър, кв. 93, УПИ І- 550, 692 
219   24 / 28.01.2005 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК- Бургас  ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС” КОТВА “- преустройство и пристройки  УПИ ІІІ, кв. 60 Слънчев бряг – изток Община Несебър
220   158 / 14.08.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Н-к отдел “ СК, ВЕ, НС “ Община Бургас- инж. Кр. Черкезова  “ Жилищна сграда “ ( сутерен със складови помещения ; 2 /два / бр.офиси,едно ателие и 2 / два / бр. гаражи в партера ; 8 / осем / бр. апартаменти и 7 / седем / бр. ателиета в жилищни етажи и подпокривно пространство ) Домови ВиК и Ел. отклонения  УПИ ХІV – 139, кв. 147 по плана па ЗЦГЧ, гр. Бургас
221   90 / 27.09.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков  Пристройка и надстройка на детска градина “ Веселушко “ – гр. Поморие  УПИ І , кв. 116 по плана на гр. Поморие, община Поморие
222   313 / 03.10.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “ Пристройка на вилна страда и открит басейн с обем 100 м3 в ограден имот “  УПИ ІV, кв. 5 по плана на в.з. “ Зора “, община Несебър
223   ДК-06-189 / 24.09.2007 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “ Трафопост тип БКТП-П-ЕО-RMU-4 1х250/630/кVА” и Кабел 20 кV за захранване на БКТП  УПИ ХІ-360, кв. 50  по плана на с. Горица, община Поморие
224   104 / 12.11.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Поморие - арх. Рашков  “ Пристройка и надстройка жилищна сграда ”  УПИ І- 1777, кв.152 по плана на гр. Поморие, община Поморие
225   339 / 18.10.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “ Пристройка на същетвуваща сграда, читалищна сграда, фризьорски салон, интернет зала, библиотека, фитнес зала, стая за тихи игри”   УПИ V- общ, кв. 41, с. Оризаре, община Несебър
226   322 / 08.10.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “ Жилищна сграда с бистро, офис-склад и пет броя магазини за промишлени стоки “   УПИ VІІІ – 576, кв. 1304 по плана на к.к. Слънчев бряг- запад
227   21 / 22.01.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Димов  “ Промяна предназначението на част от административна сграда в банков офис”  УПИ І – общ. , кв. 13, по плана на гр. Свети Влас
228   ДК-06-07 / 17.01.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев

 “ Канализационен клон по ул. “Тракия” от О.Т. 406 до О.Т. 454 ;  ул. “Перущица” от О.Т. 405 до О.Т. 408 и ул.”Лазар Желев” от О.Т.415 до РШ същ. гр. Средец”

Втори Етап: “Канализационен клон по ул. “Лазар Желев” от О.Т. 414 до Р.Ш.същ. до ул.”Л. Каравелов”  град Средец” 

 ул. “ Лазар Желев” и ул. “Л. Каравелов”, гр. Средец 
229   ДК-06-07 / 17.01.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев

 “ Канализационен клон по ул. “Тракия” от О.Т. 406 до О.Т. 454 ;  ул. “Перущица” от О.Т. 405 до О.Т. 408 и ул.”Лазар Желев” от О.Т.415 до РШ същ. гр. Средец”

Трети Етап: “Канализационен клон по ул. “Тракия” от О.Т. 412 до О.Т.443  град Средец” 

 ул. “ Лазар Желев” и ул. “Л. Каравелов”, гр. Средец 
230   ДК-06-08 / 17.01.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев

 “Канализация за дъждовни и битови отпадни води по ул. ”Поп Андрей” и ул. ”Райко Стоянов” гр. Средец”

Първи Етап: „Клон 1 – от Р.Ш.1 на ул. „Лазар Желев” по ул. „Поп Андрей” до О.Т.411 и по ул.”Райко Стоянов” до О.Т. 412”  град Средец” 

 ул. “Поп Андрей” и ул. „Райко Стоянов” гр. Средец
231   ДК-06-307 / 21.12.2007 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. В. Радева  “ Кабелно захранване 20 kV за вграден трафопост  2 х 630 kVA, 20 / 0,4 kV , находящ се в УПИ ІV – 89 по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад”, Община Несебър”  находящ се в УПИ ІV – 89 по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад”, Община Несебър
232   20 / 26.02.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър - арх. Св. Рашков  “Пететажна жилищна сграда”  УПИ - ХХХV – 2014, кв. 149, гр. Поморие
233   223 / 17.07.2006 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Жилищен блок в ограден имот”  УПИ І-3209, кв. 21, зона „Инцараки”, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър
234   141 / 28.05.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Два броя индивидуални жилищни сгради”  УПИ І-3209, кв. 21, зона „Инцараки”, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър
235   142 / 28.05.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Комплекс „Мелодия” -  индивидуална жилищна сграда № 3” УПИ І-3209, кв. 21, зона „Инцараки”, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър 
236   172 / 16.06.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Жилищна сграда „Роял дриймс” с три броя магазини, ресторант и кафе”  УПИ І-584,0585, кв. 1203, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър
237   180 / 23.06.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване, магазин за пакетирани хранителни стоки, 14 броя магазини за промишлени стоки, фитнес зала със сауна, фризьорски салон, заведение за обществено хранене – бистро, игрална зала, 2 броя офиси, рецепция, сейф”  УПИ ІІІ, кв. 58, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър
238   56 / 15.07.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Поморие  „Жилищна сграда с 8 бр. магазини, 4 бр. гаражи и 34 бр. жилища”  УПИ ХVІІ-5375, 5376, кв. 265, гр. Поморие
239   335 / 15.10.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Жилищна сграда с гаражи”  УПИ ІІ-25, кв. 7703, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър
240   357 / 26.10.2004 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  “ Магазин за хранителни стоки”  УПИ І-426, кв.52 по плана на с. Оризаре
241   386 / 29.11.2004 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  “ Преустройство на съществуваща механа в цех за закуски  УПИ ІV-606, кв.65 по плана на гр. Несебър
242   18 / 21.03.2005 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  “ Преустройство на съществуващ етаж от жилищна сграда и пристройка на магазин за хранителни стоки”  УПИ ІІІ-86, кв.5 по плана на с. Тънково
243   Разрешение за ползване СТ-12-783/12.08.2008 г.   Началника на ДНСК София  „Водоснабдяване на с. Зетьово” община Айтос и кабели НН”  Землище на с. Зетьово община Айтос
244   2 / 09.01.2008  У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Средец  „Реконструкция на социален дом ”  УПИ ІІ-общ., кв. 9, с. Факия, Община Средец
245   394 / 19.11.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  Семеен хотел с механа – преустройство и пристройка  УПИ ІV-86, кв. 10, с. Равда, Община Несебър
246   157 / 06.06.2006 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  “ Семеен хотел със заведение за бързо хранене-бистро”  УПИ І-684, кв.12 по плана на к.з.”Делфин”
247   394 / 14.12.2006 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  “Жилищна сграда”  ПИ пл. №084039 по плана на гр. Несебър,м. “ Кокалу” 
248   58 / 13.03.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър ” Преустройство на фризьорски салон в магазин за алкохолни и безалкохолни напитки”    в гр.Несебър кв.88, УПИ І-476
249   71/31.03.2008 г. Удостоверение за ползване  Гл.архитект на Община Несебър  Жилищна сграда-фасадно преустройство Гр.Свети Влас, кв.45, УПИ V-442 
250   54/11.07.2008г. Разрешение за ползване  Гл.архитект на Община Поморие  Надстройка на жилищна сграда  Гр.Поморие , кв.37, УПИ ІХ-112
251   54/11.07.2008г. Разрешение за ползване  Гл.архитект на Община Поморие  Надстройка на жилищна сграда  Гр.Поморие , кв.37, УПИ ІХ-112
252   262 / 20.10.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Два броя открити басейни и магазин за хранителни стоки”  УПИ VІІІ-576, кв. 1304, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър
253   223 / 05.08.2008 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл.архитект на Община Несебър  „Сладкарски цех за производство на сладолед”  с. Оризаре,м-т „До селото
254   Разрешение за ползване СТ-12-793 / 13.08.2008 г.  Началника на ДНСК София  „Пречиствателна станция за отпадни води гр. Средец – първи етап”  ПИ №000212, мест. „Долапски байр”, землище на гр. Средец
255   278 / 12.11.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Жилищна сграда за сезонно ползване”  УПИ ХVІІ-3201, кв. 21, зона „Инцараки”, м. Юрта-Балкана, землище гр. Несебър
256   ДК-06-292 /02.10.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “ Атриум хотел „Амфибия”, І етап – Пристройка и преустройство на входно фоайе кота +0,00 и зала за хранене на кота +3,24”   К.к. Слънчев бряг – изток, кв.54, упи VІІ
257   ДК-06-346 /21.11.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “ Мост при км 1+360 на път ІV-9005 Ахелой – Тънково до път ІІІ-9061 Оризаре – Слънчев бряг”  Землище с. Тънково, община Несебър 
258   ДК-06-126 / 30.05.2008 г. Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  Вграден   трафопост /ТП“АЛМА”/ 2Х630 кVА , 20/ 0.4 кV  УПИ ІV-89, кв.7504, Слънчев бряг – запад, Община Несебър
259   026 / 25.01.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  Външно електрозахранване0.4 кV  УПИ ІV-89 и V-89, кв.7504, Слънчев бряг – запад, Община Несебър
260   276 / 11.11.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Терасовидна жилищна сграда”  УПИ ХІ-760, кв. 20, зона „Инцараки”, гр. Свети Влас
261   310 / 22.10.2008 г. Разрешение за ползване  РДНСК – инж.М.Ненчев  Външен водопровод  с.Оризаре , м.»До селото» имот № 53822.16.29
262   7 / 08.01.2009  У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Жилищна сграда за сезонно обитаване с кафе - аператив”  УПИ ІV-173, кв. 6102, к.к. Слънчев бряг - запад
263   258 / 11.09.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър „Многофункционална сграда – бистро, лоби-бар, 3 броя магазини, хотелска и жилищна част”   УПИ ХХІІІ-575, кв. 1304, к.к. Слънчев бряг – запад, Община Несебър
264   ДК-07-11 / 16.01.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  „Реконструкция на кухненски блок и трапезария в дом за възрастни с психични разстройства”  УПИ ХІІ, кв. 4, с. Заберново, Община Малко Търново
265   СТ-05-209 / 26.02.2009 г. Разрешение за ползване  ДНСК – инж. Георги Даракчиев  „Допълнително питейно- битово водоснабдяване на МП “Дебелт” Бургас- Промет стийл АД гр. София- помпена станция и пречиствателна станция за питейна вода  имот № 000288 в землище на с. Дебелт, община Средец, област Бургас
266   280 / 14.11.2008 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  Жилищна сграда”  УПИ VІ-59, кв. 14, с. Баня, Община Несебър
267   ДК-06-25 / 05.02.2008 Разрешение за ползване  ДК-06-25 / 05.02.2008 Разрешение за ползване  Външно ел. захранване с Мачтов трафопост 20/0,4 кV,  100 кVА на Канална помпена станция с тласкател за битово-фекална канализация    ПИ 025007 (39164.25.7), местност “Под село”, с. Кошарица”
268   ДК-07-26 / 19.06.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Иванова  Бетонна комплектна трансформаторна подстанция /БКТП–П-4/ 20/0,4 кV, 250 кVА     УПИ ХV, кв. 23, промишлена зона , гр. Сливен
269   ДК-06-228 / 08.08.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  „Бетонна комплектна трансформаторна подстанция /БКТП/ 20/0,4кV, 2х630 кVА”   УПИ І, кв. 18, к.к. Слънчев бряг-изток
270   ДК-06-314 / 22.10.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “Външни ВиК мрежи    УПИ ХVІІ-3201, кв. 21,”зона „Инцараки”, местност „Юрта-Балкана”, з-ще гр. Несебър
271   91 / 23.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Община Несебър  Преустройство на партерен етаж от жилищна сграда в амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ  Ж.к.”Черно море, община Несебър кв.28А, п-л ІІІ-общ.
272   96 / 28.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Жилищна сграда”  УПИ І-667, кв. 59, с.о. Инцараки, землище гр. Свети Влас, Община Несебър
273   ДК-06-328 / 05.11.2008 Разрешение за ползване  РДНСК – инж. М. Ненчев  “БКТП 20 /0,4 кV, 1х800 кVА, захранващи кабели Ср. Н. – 20 kV за БКТП 20/ 0,4 kV”    УПИ ІІІ-167, кв. 6102, к.к. Слънчев Бряг – запад, Община Несебър
274   128 / 25.05.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Община Несебър  “Кабели НН 0,4 кV за жилищна сграда”   УПИ ІV-173, кв. 6102, к.к. Слънчев Бряг – запад, Община Несебър
275   79 / 03.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Община Бургас  “Цех и склад за стъклопакети, стъкла и готова продукция”   УПИ ІІІ-1036, кв. 52, гр. Българово, Община Бургас
276   142 / 09.06.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Община Несебър  “Външно кабелно електро захранване 0,4 кV от ТП “Елир”  до електромерни табла”    ПИ 51500.86.21, по к.к. на гр. Несебър, м. “Кокалу”
277   132 / 28.05.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Община Несебър  Спортна зала- тенис на маса  УПИ І-общ., кв.4801 к.к.Слънчев бряг-запад
278   78  /17.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Ваканционно селище с апартаменти за сезонно обитаване с ресторант, офиси и магазини „Magic dreams” – сграда І  УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър
279   77 / 17.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Ваканционно селище с апартаменти за сезонно обитаване с ресторант, офиси и магазини „Magic dreams” – сграда ІІ  УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър
280   76 / 17.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Ваканционно селище с апартаменти за сезонно обитаване с ресторант, офиси и магазини „Magic dreams” – сграда ІІІ  УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър
281   68 / 14.04.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Външно ел. захранване кабелна мрежа НН”  УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър
282   ДК-07-90 / 25.03.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев   „Трафопост тип БКТП 3х800 кVА, 20/0,4 кV и кабелно захранване 20 кV на БКТП – нов от ТП „Дриймвил 1”  УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър 
283   ДК-06-245 / 08.11.2007 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев   Кабел 20 кV между трафопост /ТП/ “Интер 1” – ТП “Бензиностанция”, гр. Несебър – основен ремонт  Гр. Несебър
284   ДК-06-246 / 08.11.2007 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев   Кабел 20 кV между трафопост /ТП/ “Интер 1” – ТП “Младост” – ІІ етап, гр. Несебър – основен ремонт  Гр. Несебър
285   ДК-06-247 / 08.11.2007 г. Разрешение за ползване РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев    Кабел 20 кV между трафопост /ТП/ “Горубсо” – ТП “Училище” /”Болница”/, гр. Несебър – основен ремонт  Гр. Несебър
286   41 / 01.07.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Малко Търново  „Ремонт на покривна конструкция и подмяна на дограма на СБДПЛ - ЕООД гр. Малко Търново” УПИ ІІ, кв. 62, гр. Малко Търново 
287   42 / 15.07.2009г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Малко Търново  „Дневен център за соц. слаби, възрастни и инвалиди Малко Търново – преустройство и основен ремонт на кухненски блок, благоустрояване и масивна ограда” – ІІ етап: „Благоустрояване и ограда – север, североизток”  УПИ ІІ, кв. 62, гр. Малко Търново
288   ДК-07-261 / 02.07.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев   „МОРСКИ ЦЕНТЪР”   УПИ V, кв. 8, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър 
289   227 / 11.08.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Главен архитект на Община Несебър  „Преустройство на част от полуподземен етаж на съществуваща жилищна сграда и пристройка към съществуващ магазин за хранителни стоки. Външно стълбище за втори жилищен етаж”   УПИ ІV-103, кв. 15, гр. Обзор, Община Несебър
290   75 / 03.07.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация Гл.архитект на община Поморие  Жилищна сграда  гр.Поморие кв.58, УПИ VІІ-577
291   74 / 03.07.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл.архитект на община Поморие  Лятна кухня  гр.Поморие кв.58, УПИ VІІ-577
292   268 / 02.09.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация Гл.архитект на община Несебър  „Жилищна сграда - Източен близнак   УПИ Х-общ., кв. 14, по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър
293   № ДК-07-350/ 26.08.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев  “БКТП 20/0.4 кV, 1 х 630 кV, кабелно захранване 20 кV на БКТП и кабелно захранване 0.4 кV от БКТП до разпределителни касети и електромерни табла”  ПИ 17004 и 17020, м. „Бостанлъка”, гр. Несебър
294   № ДК-06-377/ 08.12.2008г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев  „ Преустройство на магазин за хранителни стоки в аптека и  магазин ”   к.к.Слънчев бряг – запад, УПИ Х,  кв.5901, х-л „Диамант
295   ДК-07-384 / 10.09.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев  “Канализация за дъждовни и битови отпадни води по ул. “Александър Стамболийски” в участъка от О.Т. 286 до РШ 1- Клон1, гр. Средец   ул. “Александър Стамболийски” (участък м/у ул. “Л. Каравелов” и ул. “Георги Раковски”), град Средец, община Средец,  област Бургас  
296   ДК-07-385 / 10.09.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев “Канализация по ул. “Иван Вазов” II етап: от РШ6 до РШ3” гр. Средец   улица “Иван Вазов”, град Средец, община  Средец
297   298 / 13.10.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на община Несебър  „Външно електрозахранване 0,4 кV” УПИ І-62, кв. 7501, по плана на к.к. Слънчев бряг - запад, Община Несебър 
298   300 / 15.10.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на община Несебър  „Жилищна сграда с ваканционни апартаменти”  УПИ ІV-3, кв. 3, по плана на м. Кокалу, гр. Несебър
299   98 / 12.10.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на община Поморие  „Жилищна сграда с 3 броя магазини, 2 броя гаражи и 13 броя жилища”  УПИ ХІV-5115, кв. 241, по плана на гр. Поморие
300   99 / 12.10.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на община Поморие  „Жилищна сграда с кафе-аператив, 1 брой магазин за промишлени стоки, 2 броя ателиета за услуги, 2 броя гаражи и 12 броя жилища”  УПИ ХІІІ-5114, кв. 241, по плана на гр. Поморие
301   48/ 02.12.2009 г.  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Малко Търново Дом за възрастни с психични разтройства; подобекти: „Административна сграда ДВПР”; „Дом за социални грижи - частичен ремонт”  УПИ ХІІ-2, кв. 4, с. Заберново, Община Малко Търново
302   ДК-07-509 / 11.12.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев  «Канализация на гр. Малко Търново» Етап: канализационен клон профил № 62 и канализационен клон профил № 59  Находящ се по ул. «Изгрев», гр. Малко Търново, област Бургас
303   ДК-07-260 / 30.06.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев   „Жилищна сграда – секция „Б””   УПИ V-637, кв. 11А, ж.к. Лазур, гр. Бургас, Община Бургас
304   ДК-07-212 / 08.06.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев   „Трафопост тип БКТП 1х800 кVА, 20/0,4 кV, кабели ниско напрежение НН от ТП до кабелен разпределителен шкаф КРШ и табла мерене и кабелно захранване 20 кV на ТП – нов”   УПИ ІІІ, кв. 14, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър
305   ДК-07-398 / 26.09.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев   „Хотел – апартаментен тип за сезонно ползване”   УПИ ІІІ, кв. 14, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър
306   353 / 07.12.2009 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на община Несебър  Жилищна сграда с ВиК отклонения”  УПИ XLII-общ, кв. 55, по плана на гр. Несебър
307   1 / 06.01.2010 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на община Несебър  „Жилищна сграда”  УПИ I, кв. 6, по плана на в.з. Зора,  Община Несебър
308   ДК-06-06/ 17.01.2008г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас - инж. М. Ненчев

 ”Изграждане на канализационни профили в гр. Малко Търново с № 86, 89, 66, 75, 80, 82, 43, 44, 49, 81, 72, 78, 62, 65, 19, 79, 64 и част от главен профил III”, представляващи съответно улици: ”Ил. Бояджиев”, „Т. Бояжиев”, „П. Евтимий”, „Зеленика”, „Р. Княгиня”, ”Ив. Вазов”, “П. Напетов”, „Тракия”, „Оборище”, „Черногорово” и ул. „Дико Джебелов”

ІV етап: ”Канализационни профили с № 65, 66 и 75 представляващи  улици: ”Дунав”,  „Т. Бояджиев” и „Цар Калоян”

 гр. Малко Търново, улици: ”Дунав”,  „Т. Бояджиев” и „Цар Калоян”
309   СТ-05-1642/ 23.12.2009 г. Разрешение за ползване  ДНСК София - инж. Даракчиев  Апартаментен хотел «Сидер Лодж 3» Апартаментен хотел «Сидер Лодж 4» «Кабели Ср. Н 20 кV, КТП 2х630 кVА/20/0,4 кV и кабели НН за ел. захранване» «Кабелна линия 20кV за захранване на КТП в имот 156075»  ПИ 156075, местност «Страгите», в землището на гр. Банско
310   СТ-05-1642/ 23.12.2009 г. Разрешение за ползване  ДНСК София - инж. Даракчиев  Апартаментен хотел «Сидер Лодж 3»  Апартаментен хотел «Сидер Лодж 4» «Кабели Ср. Н 20 кV, КТП 2х630 кVА/20/0,4 кV и кабели НН за ел. захранване» «Кабелна линия 20кV за захранване на КТП в имот 156075»  ПИ 156075, местност «Страгите», в землището на гр. Банско
311   СТ-05-19/ 07.01.2010 г. Разрешение за ползване  ДНСК София – инж. Даракчиев

 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ”, с подобекти:

1. «Площадка и подпорна стена» находящ се в УПИ І – 804, 805, кв. 69

2. «Благоустрояване музей, лапидариум и рампа» находящ се в УПИ ІІ – 802, кв. 51

3. «Благоустрояване на прилежащото пространство и изграждане на ажурна ограда» находящ се в  УПИ І – 590, кв. 41

 кв.51, УПИ ІІ – 802, кв. 69, УПИ І – 804,805, кв. 41 УПИ І – 590, гр Малко Търново
312   ДК-07-158 / 28.04.2009 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. М. Ненчев  „Трафопост тип БКТП 1х800 кVА, 20/0,4 кV и кабелно захранване 20 кV на ТП – нов”    ПИ 39164.11.125, м. Домузбунар, с. Кошарица, Община Несебър
313   № 8 / 02.03.2010г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл.архитект на Община Поморие  Дневен център за възрастни хора  Гр.Поморие, кв.108, УПИ ІІІ-общ.
314   198 / 15.07.2009г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на община Несебър  „Ваканционно селище с апартаменти за сезонно обитаване с ресторант, офиси и магазини „Magic dreams” – ВЪНШНИ БАСЕЙНИ – 2 броя и ОТКРИТ БАР  УПИ І – 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, кв. 14, гр. Свети Влас, м. „Юрта-под пътя”, Община Несебър
315   № 25/ 02.03.2010 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Царево  Улица в гр. Царево, кв. „Василико”, кв.82 от О.Т. 97 до от О.Т. 673  гр. Царево, кв. „Василико”, кв.82 от О.Т. 97 до от О.Т. 673
316  № СТ-05-249/ 25.02.2010 г. Разрешение за ползване  Зам. Началник ДНСК гр. София  „Хотел „Менабрия” – преработка и саниране на изпълненото строителство и кабели НН”  УПИ VІІІ-639, кв. 54, гр. Несебър
317   Няма представен /по „Красива България” е, агенцията вече не съществува/    „Парк – комплекс „Вишняев” гр. Малко Търново  гр. Малко Търново
318   № 36/ 29.09.2008 У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. Архитект на Община Малко Търново   “Реконструкция на кухненски блок на Дневен център за възрастни с увреждания”  УПИ ІІ, кв. 62, гр Малко Търново
319   № 105/ 04.05.2010 У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  “Преустройство и надстройка на детска градина със седем детски групи, две яслени групи и млечна кухня и реконструкция на съществуващи ВиК мрежи и нови ВиК връзки”  УПИ І-общ., идент. 51500.502.264, кв. 63, гр. Несебър
320   ДК-07-110 / 18.03.2010 г. Разрешение за ползване  РДНСК Бургас – инж. В. Радева   „Мост на път ІV-90616 /Дюлино – Оризаре/” с. Козичино при км 0+048   с. Козичино при км 0+048, Община Поморие
321   № 173/ 24.06.2010  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  “Преустройство на кафе в бистро – ваканционен комплекс “Ясен”  УПИ І (51500.505.76), кв. 13, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър
322   № 153/ 16.06.2010  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  “Хибридна оптично-коаксиална разпределителна мрежа за кабелна телевизия, телефония и интернет – гр. Несебър  Гр. Несебър-нова част, по улици: Струма, Еделвайс, Дюни, Отец Паисий, Хр. Ботев, Г. Делчев, Зорница, В. Левски, Прибойна, Плиска, Места, Хан Крум, Св. Св. Кирил и Методий, Г.С. Раковски, Л. Каравелов, Иван Вазов и Изгрев
323   № СТ-05-822/ 08.07.2010 г. Разрешение за ползване  ДНСК София – инж. Даракчиев

 “Пристройка и надстройка на общинска сграда за здравни дейности – извънболнична помощ с филиал за център за спешна медицинска помощ – специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология, медико-техническа лаборатория – зъботехническа, 3 броя амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ, две манипулационни и аварийно електрозахранване”

І етап: “3 броя амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ”, “Две манипулационни” и “Аварийно електрозахранване”

 УПИ ХХХІ-общ., кв. 55, гр. Несебър
324   № ДК-07-Б-259/ 02.08.2010 г. Разрешение за ползване  Началник сектор Бургас, РДНСК Югоизточен район  “Канализация на гр. Малко Търново – профил 65 а /клон от БФК по ул. Струма”  Ул. Струма, гр. Малко Търново
325   № ДК-07-ЮИР-14/ 06.08.2010 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК Югоизточен район  “Гравитачна битово-фекална канализационна мрежа – ІІ етап – главен клон ІІІ и клонове с номера от № 30 до № 37 включително, с L-2,70км; Помпажна битово-фекална канализационна мрежа, канална помпена станция (КПС) с тласкател – ІІ етап и водопровод за захранване на КПС, с L-285 м”   с. Кошарица, Община Несебър
326   № ДК-07-ЮИР-16/ 06.08.2010 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК Югоизточен район  “Главен клон ІІ и клонове с №№ 10, 11 (без участъка от РШ72 до РШ73), 12, 13, 14, 15, 16 (без участъка от РШ104 до РШ109), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39 с L-5,60км Подобект І с. Кошарица, Община Несебър 
327   № 228/ 10.09.2010  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър “Пристройка и преустройство на семеен хотел”   гр. Свети Влас - юг, кв. 13, УПИ VІ-7003, община Несебър
328   № 220/ 02.09.2010  У-ние за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър “Вътрешно преустройство на част от съществуваща столова „Сочи” в супермаркет със сградно водопроводно отклонение”   гр. Обзор, кв. 12, УПИ І-37, община Несебър
329   № СТ-05-958/ 23.08.2010 г. Разрешение за ползване  Заместник-началник на ДНСК  ПСОВ- “Обзор-Бяла” – Етап: Главен крайбрежен колектор, L=950м, ф500 бетонови тръби  гр. Обзор, община Несебър
330   № 250/ 30.09.2010 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър

 „Хотелски комплекс Котва – открит воден атракционен парк в ограден имот (Аква парк 2)” Подобекти:

1. “Открит басейн с помпено–филтърно помещение и водни атракции в ограден имот”

2. “Заведение за обществено хранене “Кораб”

 УПИ ІІІ, кв. 60, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър (51500.505.283)
331   № ДК-07-Б-294/ 28.09.2010 г. Разрешение за ползване  Началник сектор Бургас РДНСК югоизточен район  “Хотелски комплекс “Орион” – етап: Терасовиден етаж на кота +15,20 в хотелски блок В1 с идентификатор 51500.505.112.6, състоящ се от: 3 /три/ бр. административни офиса, камериерски офис, зала за тихи игри, 7 /седем/ бр. складови помещения и терасовиден етаж на кота +12,32 на хотелски блок “В2” с идентификатор 51500.505.112.7 състоящ се от: 7 /седем/ бр. складови помещения”  УПИ VІ, кв. 19, к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър (51500.505.112)
332   № ДК-07-Б-299/ 07.10.2010 г. Разрешение за ползване  Началник сектор Бургас РДНСК югоизточен район  “Уличен водопровод за захранване на УПИ VІІ-5315, кв. 265, гр. Поморие по улици с О.Т. 902-1055 до сградно отклонение и улична канализация за отвеждане на битово фекални води от УПИ VІІ-5315, кв. 265, гр. Поморие по улици с О.Т. 1055-1054 до съществуваща шахта пред УПИ VІІІ-5109, кв. 241, гр. Поморие  гр. Поморие
333   № 275/ 02.11.2010 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  „Вътрешно преустройство на съществуващи магазини за промишлени стоки в магазин за хранителни стоки”   УПИ ІІІ, кв. 14, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър
334   № 276/ 02.11.2010 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  „Вътрешно преустройство на терасовиден етаж на хотел апартаментен тип”   УПИ ІІІ, кв. 14, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър
335   № ДК-07-ЮИР-85/ 02.11.2010 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК югоизточен район  “Открит трафопост 1х250 кVА, 20/0,4 кV, находящ се в ПИ 002185, м. Габарака, кабел НН от ТНН ТП до електромерно табло и кабел 20 кV”, м. Габарака, землище с. Александрово, Община Поморие  ПИ 002185, м. Габарака, землище с. Александрово, Община Поморие
336   № 214/ 20.07.2010 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  “Вътрешно преустройство на бистро /шести етаж/ и складови помещения /пети етаж/ в жилищни единици – пет броя апартаменти”  УПИ ХVІІІ-371, идентификатор 51500.502.185, кв. 60, гр. Несебър
337   №158/06.06.2006 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  „Преустройство на магазин за промишлени стоки в магазин за хранителни стоки в жилищна сграда за сезонно ползване – блок А  Отдел 562, подотдел 7, район на ДЛ Несебър
338   № 294/ 06.10.2009 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  „Жилищна сграда – източен близнак”   УПИ ХVІІ-32, кв. 1, с.о. Чолакова чешма, Община Несебър
339   № 295/ 06.10.2009 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър „Жилищна сграда – западен близнак”    УПИ ХVІІ-32, кв. 1, с.о. Чолакова чешма, Община Несебър
340   № 21/ 24.02.2011 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация Гл. архитект на Община Несебър Параклис “Св. Стелиян Пафлагонийски” - допълващо застрояване към сграда - ДДМУИ, с. Кошарица   УПИ ІV-общ., кв. 3, с. Кошарица, Община Несебър
341   № ДК-07-ЮИР-29/ 14.02.2011 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК Югоизточен район  Трафопост тип БКТП 20/0,4 кV 1х800 кVА с идентификатор 51500.505.40.5  УПИ VІІІ, кв. 8, к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър (ИП № 51.500.505.40) 
342   № ДК-07-ЮИР-31/ 15.02.2011 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК Югоизточен район Кабелно ел. захранване 20 кV между ТП «Средна гора» и ТП «Парадайз» до БКТП 1х800 кVА в имот с идентификатор 51500.505.40 по плана на Слънчев бряг - изток   к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър 
343   № ДК-07-Б-27/ 18.02.2011 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК Югоизточен район  Кабели НН 6 броя, тип NAY2Y 4x185 мм2 от табло НН на ТП с идентификатор 51500.505.40.5 по плана на гр. Несебър до главни разпределителни табла на строеж «Морски климатоложки център», находящ се в УПИ V, кв. 8 по плана на Слънчев бряг – изток (нов идентификатор 51500.505.412)  к.к. Слънчев бряг – изток, Община Несебър 
344   № ДК-07-Б-29/ 28.02.2011 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК Югоизточен район  Градски парк в УПИ І, кв. 60, гр. Малко Търново, Първи етап:  “Рехабилитация на част от парка: алейна мрежа – настилки и осветление, входна арка, чешма с корито, пясъчна река с мостче, детска площадка”    УПИ І, кв. 60, гр. Малко Търново
345   № ДК-07-Б-30/ 28.02.2011 г. Разрешение за ползване  Началник Сектор Бургас РДНСК Югоизточен район  Аварийно възстановяване на стена, преливник, бързоток, енергогасител и основен изпускател на язовир Зорница-1  имот 000429, м. “Козгуна”, землище с. Зорница, Община Средец
346   № 28/ 16.03.2011 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  „Преустройство и реконструкция на хотел „Ведрина”  УПИ ІІІ, кв. 60, к.к. Слънчев бряг, Община Несебър (51500.505.283)
347   № ДК-07-ЮИР-70/ 15.04.2011 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК Югоизточен район  Подпорна стена, площадка и стълбища – укрепване на общински път с идентификатор 51500.510.13  имот 51500.510.72, пред упи VІІ-5, кв. 1 по плана на м. Кокалу, гр. Несебър
348   2 / 07.01.2005 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Община Бургас  Навес”   УПИ ХХХVІІІ-155,446, кв. 27, ПЗ „Север”, гр. Бургас
349   141 / 20.07.2007 г. У-ние за въвеждане в експлоатация  Община Бургас “Склад за метали - навес”, сградни ВиК и Ел отклонения    Имот пл. № 448, кв. 27, ПЗ „Север”, гр. Бургас
350   № 65/ 04.05.2011 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  “Жилищна сграда”  УПИ ІV-389, кв. 68, гр. Несебър
351   № ДК-07-Б-76/ 26.04.2011 г. Разрешение за ползване  Началник сектор Бургас РДНСК Югоизточен район  Външни ВиК връзки   упи V-689, кв. 76 по плана на с. Черноморец, община Созопол
352   № 85/ 01.06.2011 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър “Жилищна сграда – 2 броя на калкан с открит басейн с обем до 100 куб.м и външни ВиК връзки”   УПИ ІІІ-610 и ХV-610, кв. 401, к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър
353   № 86/ 01.06.2011 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  “Кабели ниско напрежение, захранващи жилищна сграда за сезонно ползване”  УПИ ІІІ-610 и ХV-610, кв. 401, к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър
354   № СТ-05-1391/ 30.11.2010 г. Разрешение за ползване Зам. началник ДНСК   “Жилищен комплекс – две жилищни сгради, магазини, обекти за обществено обслужване, офиси, аптека и подземни гаражи”  УПИ І-253, 475, кв. 84, к-с „Дружба І” гр. София
355   № ДК-07-Б-192/ 08.09.2011 г. Разрешение за ползване  Началник сектор Бургас РДНСК Югоизточен район „Канализационна мрежа на гр. Средец по ул. „Витоша” в участъка от ул. „Цв. Радойнов” до автогарата”   гр. Средец, община Средец
356   № ДК-07-Б-194/ 08.09.2011 г. Разрешение за ползване  Началник сектор Бургас РДНСК Югоизточен район  „Канализационна мрежа на гр. Средец в участъка от западно дере до ул. „Комсомолска”  гр. Средец, община Средец
357   № 196/ 28.09.2011 Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. Архитект на Община Несебър  „Външни ВиК връзки”  УПИ ІІ-25, кв. 7703, к.к. Слънчев бряг-запад
358   № 119/ 10.10.2011 Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Поморие “Преустройство на част от обществена сграда - обществена баня в медицинска служба и аптека в с. Горица, община Поморие”   УПИ VІІІ – общ., кв. 7, с. Горица, община Поморие
359   № 224/ 13.10.2011 Удостоверение за въвеждане в експлоатация  архитект при Община Несебър  „Жилищна сграда „А”   идентификатор по КК 51500.84.26.1, находящ се в имот 51500.84.26, м. Кокалу, гр. Несебър
360   № 225/ 13.10.2011  Удостоверение за въвеждане в експлоатация  архитект при Община Несебър „Жилищна сграда „Б”   идентификатор по КК 51500.84.26.2, находящ се в имот 51500.84.26, м. Кокалу, гр. Несебър
361   № 07/ 06.01.2012 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. Архитект на Община Несебър  Жилищна сграда с КОО /партер, три жилищни  и два тавански етажа/  УПИ ІІІ-5140, кв. 246 /идентификатор 57491.501.44.1/, гр. Поморие, ул. България 62
362   № ДК-07-ЮИР-1/ 03.01.2012 г. Разрешение за ползване  Началник РДНСК Югоизточен район  „ПСОВ Обзор – Бяла – Реконструкция на вторични хоризонтални утаители”  имот № 000504, землище на гр. Обзор, община Несебър
363   № 310/ 29.12.2011г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър  „Пристройка към съществуваща детска градина”  11538.501.194.3, УПИ V-75, кв. 7, гр. Свети Влас
364   № 104/ 27.03.2012 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Несебър Топлоизолационна система по фасадни стени и топлоизолация по покривната конструкция на сграда ОДЗ „Обзорче”   УПИ Х-общ., 53045.502.429, кв. 49, гр. Обзор
365   № 124/ 11.04.2012 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  архитект при Община Несебър  „Улица с начало проектна точка № 1, намираща се между осова точка 18 и осова точка 19 по плана на с. Кошарица”  кв. 5, с. Кошарица
366   № 71/ 28.05.2012 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Поморие „Преустройство на партерен етаж на зала „кафе” в „бистро”  УПИ VІІ-3067, кв. 217 /идентификатор 57491.508.119.1.86/, гр. Поморие
367   № 147/ 27.07.2011  Гл. архитект на Община Несебър  Медицински център  11538.501.468.1, УПИ ІХ-общ., гр. Свети Влас
368   07/13.06.2012 Удостоверение за въвеждане в експлоатация  Гл. архитект на Община Малко Търново „Плочести водостоци при км 3+900, км 4+700, км 5+000, км 5+100 на местен път „Визица-Писменово”   землище на с. Визица, община Малко Търново
369   210/ 21.06.2012  Гл. архитект на Община Несебър  Открит басейн  51500.507.131, УПИ І-377, кв. 3805, к.к. Слънчев бряг-запад
370   СТ-05-815/ 12.07.2012  Зам.-началник ДНСК гр. София  „Реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Малко Търново”  гр. Малко Търново, област Бургас
371   СТ-05-816/ 12.07.2012  Зам.-началник ДНСК гр. София  “Спортно-рекреативен център към хотел “Странджа”(с идентификатор 51500.505.48.1): Триетажна пристройка – застрояване на вътрешния двор на хотел “Странджа”(с идентификатор 51500.505.48.4) и приобщаването и към хотела»  к.к. Слънчев бряг - изток, кв. 10, упи І, община Несебър
372   196/ 15.06.2012  Гл. архитект на Община Несебър  Външно кабелно захранване 0,4 кV за жилищна сграда «Самър Дриймс» - блок 1 и блок 2  УПИ ІІІ-404, 51500.507.176, кв. 3704, к.к. Слънчев бряг - запад
373   № СТ-05-1092/ 29.08.2012  Зам.-началник ДНСК  БКТП 20/0,4 кV 2х800 кVА захранен с кабелна линия 20 кV от БКТП «Мери Бийч»  БКТП – ПИ 51500.507.176.4, УПИ ІІІ-404, кв. 3704; Кабелна линия – от ТП «Мери Бийч» в УПИ ІІ-367, кв. 3803, к.к. Слънчев бряг
374   № 116/ 10.09.2012  Гл. архитект на Община Поморие  Вътрешно преустройство на част от съществуващ физкултурен салон в разливочна в училище «Христо Ботев»  УПИ І, кв. 116, гр. Поморие
375   № 326/ 03.09.2012  Гл. архитект на Община Несебър  Топлоизолационна система по стените с финишно покритие и топлоизолация по покривната конструкция на сграда ОДЗ «Калина Малина»  УПИ І-общ., 51500.502.401, кв. 94, гр. Несебър
376   № 152/ 22.10.2012 г.  Гл. архитект на Община Поморие  Светофарна уредба на кръствището на ул. Солна с ул. Сливница, гр. Поморие  ул. Солна и ул. Сливница, гр. Поморие
377   № СТ-05-1370/ 10.10.2012 г.  Зам.-началник ДНСК  БКТП 1х 800 кVА, 20/0,4 кV, захранващи кабели 20 кV (с дължина 102,00 м) чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 кV между ТП «Мери Бийч» и ТП «Самър Дриймс» и кабелно електрозахранване НН (с дължина 38,00 м) от новия БКТП до електромерно табло на фасадата на сграда в УПИ І – 397, кв. 3703 по плана на к.к. Слънчев бряг - запад  УПИ І – 397, кв. 3703 по плана на к.к. Слънчев бряг - запад, община Несебър
378   № 423/ 05.11.2012 г.  Гл. архитект на Община Несебър  „Топлоизолационна система по фасадни стени и топлоизолация по покривни конструкции на съществуваща сграда ЦДГ с. Кошарица”,   УПИ ХVІІІ-общ., кв. 15, с. Кошарица, ПИ 39164.501.277.1 по КК, община Несебър
379   № 421/ 05.11.2012 г.  Гл. архитект на Община Несебър  Саниране и ремонт на покрива на ПГ по туризъм „Иван Вазов”  УПИ І-общ., кв. 4801 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър
380   № 422/ 05.11.2012 г.  Гл. архитект на Община Несебър  Сграда на ЦДГ – нова топлоизолационна система по стените с финишно покритие и топлоизолация по покривната конструкция  УПИ І VІ-общ., кв. 36 по плана на с. Оризаре, община Несебър
381   № 174/ 29.10.2012 г.  Гл. архитект на Община Поморие  Цех за сушене, преработка и пакетиране на биосертифицирани плодове  УПИ V-323, кв. 30, с. Бата, община Поморие
382   № ДК-07-Б-214/ 18.12.2012 г.  Началник РО „НСК” – Бургас РДНСК-Югоизточен район  „Уличен водопровод ПЕВП с L=80,00 м и улична битово-фекална канализация ПЕВП с L=136,00 м за захранване и отводняване на имот 51500.75.15 по КК на м. Кокалу, землище на гр. Несебър  м. Кокалу, землище на гр. Несебър
383   № 54/ 18.03.2013  Гл. архитект на Община Несебър  Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване „Орфей” 2  УПИ ІV-559, идентификатор по КК 51500.507.518, кв. 1403, к.к. Слънчев бряг-запад
384   № СТ-05-1752/ 28.11.2012 г. Зам-началник на ДНСК   „ХОТЕЛ „ЕМОНА” („ЕВРИКА БИЙЧ”) състоящ се от снек бар, магазини, офис, обменно бюро, салон бар и многофункционална зала на първи етаж (партер), 147 (сто четиридесет и седем) броя хотелски стаи и 13 (тринадесет) броя апартаменти на четири хотелски етажа, и 8 (осем)  броя складови помещения в таванския терасовиден етаж и открит басейн  УПИ ІV, кв. 8 по  плана на к.к. Слънчев бряг –изток, Община Несебър
385   № СТ-05-984/ 10.06.2013 г.  Зам-началник на ДНСК  «Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. «Морска», кв. «Свети Георги», гр. Поморие  гр. Поморие, община Поморие
386   № 102/ 25.07.2013 г.  Гл. архитект на Община Поморие  Ремонт и преустройство на стоматологичен кабинет в два кабинета в МБАЛ – Корпус І  УПИ ІІ-5002, кв. 97, гр. Поморие
387   № ДК-07-Б-198/ 07.08.2013 г.  Началник РО НСК – Бургас, РДНСК – Югоизточен район

 Улични водопровод и канализация по улица с кад. № 48619.505.242 (о.т. 103,122,123,124) и улична канализация по улица с кад. № 48619.505.292 (о.т. 110, 111, 104) по плана на гр. Царево, кв. Василико

Подобект: Улични водопровод и канализация по улица с кад. № 48619.505.242

 гр. Царево, кв. Василико
388   № СТ-05-1664/ 24.09.2013  Заместник-началник ДНСК - София  ПОМОРИЕ – ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ – ГРАД НА СОЛТА, ДРЕВНА ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ – „МУЗЕЙ НА СОЛТА” – „СМР дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции – Музей на солта”  УПИ ІІ – 5348, кв. 269, гр. Поморие идентификатор 57491.501.403 по КК на гр. Поморие)
389  № 162/ 29.11.2013 г. Гл. архитект на Община Поморие „Футболно игрище” УПИ І, кв. 84, гр. Каблешково, общ. Поморие
390  № ДК-07-Б-346/ 20.12.2013 г. Началник РО НСК – Бургас, РДНСК – Югоизточен район

Пристройка и надстройки на сгради от «Ваканционно селище «Сън сити», Подобекти:  

1. Група «А»,  

2. Пристройка към ресторант,

3. Козирки с метална конструкция на тераса ресторант

УПИ V-84,85, кв. 7503, к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър

Несебър
ж.к. Младост 50, партер
тел/факс: 0554 44008
мобилен: 0888 716363

Бургас
ул. Македония 54, партер
тел/факс: 056 816115
мобилен: 0885 983489

София
ул. Гео Милев 132, офис 20
тел/факс: 02 9715012
мобилен: 0887 639878

 

Смолян
ул. Миньорска 3
етаж 2
мобилен: 0886 085310